Εγγραφή Business Talents
Εγγράψτε την Ομάδας σας στο Business Talents 2016!

Πληροφορίες

Θα σταλεί μία επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για να συμπληρώσεις την Αίτηση Εγγραφής. Βεβαιώσου ότι έχεις πρόσβαση στο email και στην αίτηση.
Όνομα Ομάδας:
Email εκπροσώπου / επικεφαλής Ομάδας:
Επιβεβαίωση Email:
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Σχολή / Τμήμα